Izvēlne

Programma

21.09.2022

14:00-18:00
Zinātniski praktiskā sesija “Psihiskā veselība sabiedrības krīžu laikos” vairāk..× aizvērt

14:00-14:40/Dr. Karīna Beinerte (Lielbritānija)
“Bērnu un pusaudžu psihiskā veselība COVID laikā”

14:50-15:30/Dr. Elmārs Tērauds
“Psihiskā veselība krīžu laikā”

15:40-16:10/Dr. Sabīne Dāvidsone (Zviedrija)
“Māsu loma multidisciplinārā psihiskās veselības komandā”

16:20-17:00/Dr. Liene Sīle
“Psihosociāls atbalsts kolēģiem un pacientiem pandēmiju un katastrofu laikā”

17:10-17:50/Prof. Māris Taube
“COVID-19 radītās sekas psihiskai veselībai”

Zinātniski praktiskā sesija “Sporta medicīnas/fiziskās aktivitātes kā labas veselības stūrakmens” vairāk..× aizvērt

Sesija organizēta ar Latvijas Sporta medicīnas asociācijas atbalstu

14:00-14:30/Dr. Sandra Rozenštoka
"Sporta medicīna Latvijā, sportistu un iedzīvotāju veselības aprūpe"

14:30-15:00/Liene Kozlovska (Eiropas Padome)
"Ārsta atbildība sportistu veselības aprūpē. Medicīniski, juridiski un profilaktiski aspekti"

15:00-15:30/Dr. Jānis Kaupe
“Cietais rieksts” vielmaiņā: vai varam izmantot laktātu enerģētiskā substrāta prognozēšanā?"

15:30-16:00/Anca Ionescu (Rumānija)
"Nutritional strategies in athlete’s recovery"

16:00-16:30/Alma Kajeniene (Lietuva)
"Peculiarities of injury prevention in the army. The Role of the Physician in Sports Medicine"

16:30-17:00/Dr. Simona Upīte
"Atgriešanās sportā pēc Covid-19"

17:00-17:30
Diskusija: Fiziskā slodzē kā ārstniecības līdzeklis medicīnā. Ārsta drosme, profesionalitāte, risks.
Vada: Sandra Rozenštoka

17:30-18:00
Diskusija: Sportistu medicīniskā uzraudzība Latvijā: ieguvums vai traucēklis sportistam
Vada: Sandra Rozenštoka

Zinātniski praktiskā sesija “Ārsta rīcība pirmsvēža stāvokļa gadījumā gastroenteroloģijā” vairāk..× aizvērt

Sesija organizēta ar Latvijas Gastroenterologu asociācijas atbalstu

Vada: asoc. prof. Aldis Puķītis 

14:00-14:10
Sēdes atklāšana

14:10-14:40/Ronald Pruitt (ASV)
"Barreta barības vads" (lekcija angļu valodā) "Barrett esophagus"

14:40-14:45
Jautājumi un diskusija

14:45-15:05/Prof. Mārcis Leja
"Kuņģa pirmsvēža stāvokļi. MAPS un Māstrihtas/Florences vadlīnijas"

15:05-15:10
Jautājumi un diskusija

15:10-15:30/Dr. Eduards Krustiņš
"Kolonoskopija, kvalitātes loma"

15:30-15:35
Jautājumi un diskusija

15:35-15:55/Dr. med. Ivars Tolmanis
"Resnās zarnas polipi. Polipektomija. Rekomendācijas kontroles intervāliem"

15:55-16:00
Jautājumi un diskusija

16:00-16:20/Dr. Kristaps Atstupens
"Aizkuņģa dziedzera tilpumprocesi, kontroles taktika"

16:20-16:25
Jautājumi un diskusija

16:25-16:45/Asoc. prof. Ieva Tolmane
"Aknu veidojumi, kontrole"

16:45-16:50
Jautājumi un diskusija

16:50-17:00
Noslēgums

Zinātniski praktiskā sesija “Hronisku sāpju terapija”
Zinātniski praktiskā sesija “Paliatīvās aprūpes nodrošināšanas iespējas Latvijā”
Zinātniski praktiskā sesija “Alergoloģija kā individualizētas un precīzās medicīnas piemērs 2022.gadā”

22.09.2022

09:00-11:00
Plenārsēde “200 gadu Latvijas medicīnā – zinātne, izaugsme un atklājumi” vairāk..× aizvērt

Sēdes vadītājs: profesors Juris Salaks, RSU Medicīnas vēstures institūta direktors

09:00-09:05
Sēdes atklāšana

09:05-09:25/Dr. Māris Pļaviņš,
LĀB viceprezidents
"Rīgas praktizējošo ārstu biedrībai 200 gadu" 

09:25-09:45/Profesors Bertrams Zariņš
"Pirmais Pasaules latviešu ārstu kongress"

09:45-10:00/Dr. Valdis Zatlers
LMF Stipendiju pasniegšana

10:00-10:20/LZA prezidents Ivars Kalviņš
"Latvijas farmācija laikmeta griežos"

10:20-10:40/Profesors Jānis Vētra
"Akadēmiskajai medicīnas izglītībai Latvijā 100 gadu"

10:40-11:00/Dr. med. Maija Pozemkovska
"Latvijas medicīnas izaugsme – 1918-1940"
11:00-11:30
Kafijas pauze
11:30-13:30
Plenārsēde “Ārstu un pacientu savstarpējo attiecību ētiskie un juridiskie aspekti drošas medicīnas kontekstā. Profesionalitātes un medicīnisko kļūdu cēloņsakarības” vairāk..× aizvērt

Vada: prof. Viesturs Boka

11:30-11:50/Kaspars Simanovičs
(noētiskās veselības kopienas “Elizeja” līdzdibinātājs, teologs)
"Ārsta vieta un funkcionēšana sabiedrībā un pasaulē. Vara un misija"

11:50-12:10/Arnis Kaktiņš (Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors)
"Ārsta profesija šodienas Latvijā. Latvijas ārstu un Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti"

12:10-12:30/Dr. Gundars Katlaps (Tampas Vispārīgās slimnīcas Kardiotorakālās nodaļas vadītājs Florida, ASV)
"Medicīnisko negadījumu cēloņsakarības"

 12:30-12:50/Dr. Evija Andžāne (BKUS)
"Pacientu drošības pasākumi slimnīcās, risku analīzes un novēršanas pieredze Latvijā"

12:50-13:10/Dr. Anita Slokenberga (Veselības inspekcijas vadītāja)
"Valsts kontrolējošo institūciju loma pacientu aizsardzībā un drošas medicīnas attīstībā"

13:10-13:30/Ilze Vilka (zvērināta advokāte)
"Nozares pašregulācijas mehānismi  ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības politikā"

13:30-14:30
Pusdienas
14:30-15:30
Diskusija “Veselības aprūpes organizācija Latvijā”
Diskusija “Veselības aprūpes digitalizācija un personas datu aizsardzība” vairāk..× aizvērt

Vada: prof. Mārcis Leja

Diskusijas laikā paredzēts pārrunāt veselības aprūpes datu fragmentācijas un apmaiņas problēmas gan Latvijā, gan Eiropā, kā arī akcentēt labākos sasniegumus valstī šīs sadrumstalotības mazināšanai. Plānots pievērst uzmanību sekundāro datu izmantošanas likumprojekta virzībai, kā arī problēmām, kas varētu būt saistāmas ar personas datu drošību. Tiks ieskicēti plāni medicīnas personāla apmācībām digitalizācijas jautājumos.

Diskusija “Sabiedrības veselības medicīniskie aspekti”
Diskusija “Vai viegli būt jaunam (ārstam)?”
Diskusija “Resursu trūkuma izraisītais neizbēgamais kaitējums veselības aprūpē - ētisks un tiesisks aspekts” vairāk..× aizvērt
Panelisti: Lielbritānijas Hayward Heath slimnīcas neiroķirurģijas ārsta palīgs- māsa Madara Freiberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore Signe Mežinska un Kanādas Dalhousie Universitātes asistējošais profesors Juris Lazovskis

Medicīnas zinātnei un sabiedrības informētībai par slimībām un to ārstēšanu pieaugot straujāk nekā medicīnas aprūpei pieejamo finanšu resursu kopumam, allaž dienaskārtībā ir jautājums par atvēlēto līdzekļu saprātīgu izlietojumu. Te izlemšanu nosaka ne tikai dažādi standarti, vadlīnijas, citu valstu pieredze, bet arī tiesiski, morāli, ētiski un emocionāli apsvērumi. Diskusija par izvēlēm, balstoties uz pieredzi un pētījumiem.
14:30-16:00
Zinātniski praktiskā sēde “Baltijas Biomateriālu ekselences centra sasniegumi zobārstniecībā un sejas ķirurģijā” vairāk..× aizvērt
Vada: Dr. med. Ilze Šalma, Dr. Andis Paeglītis

14:30-14:45/Asoc. prof. Laura Neimane, Dr. med. Ilze Šalma
"Baltijas Biomateriālu ekselences centrs – kas mēs esam"

14:45-15:00/Dr. med. Ieva Bāgante
"Orbītas pamatnes lūzumu operāciju 3D plānošana"

15:00-15:15/Dr. med. Jānis Zariņš
"Individuāla 3D rekonstruktīvu operāciju plānošana sejas un žokļu onkoloģijā"

15:15-15:30/Dr. Miks Lejnieks
"Nenoformētu trešo molāru autotransplantācijas izmantojot trīs dimensionāli printētas zobu replikas"

15:30-15:45/Dr. Lana Mičko
"PRF efektivitātes novērtēšana ortognātiskajā ķirurģijā"

15:45-16:00/Dr. Mārtiņš Lauski
"3D printēti implanti vaiga kaulu rekonstruktīvā ķirurģijā"

15:30-16:00
Kafijas pauze
16:00-18:30
Zinātniski praktiskā sesija “Onkoloģijas aktualitātes” vairāk..× aizvērt

Vada: Dr. med. Aija Geriņa – Bērziņa un prof. Alinta Hegmane

16:00-16:10/Dr. med. Aija Geriņa - Bērziņa
“Onkoloģiskā pakalpojuma pieejamība Latvijā – problēmas un risinājumi”

16:10-16:30/Prof. Edvīns Miklašēvičs
“Molekulāri ģenētiskās izpētes nozīme onkoloģisko slimību diagnostikā un ārstēšanā”

16:30-16:50/Asoc. prof. Arvīds Irmejs
“Pārmantots krūts vēzis”

16:50-17:10/Dr. Ilvars Siliņš (Zviedrija)
“Olnīcu un ginekoloģisko audzēju ķirurģijā”

17:10-17:30/Dr. Uldis Kopeika (Vācija)
“Plaušu vēža ķirurģiskie aspekti”

17:30-17:50/Dr. Dace Bogorada - Saukuma
“Inovācijas staru terapijā vēža pacientu ārstēšanā”

17:50-18:10/Prof. Alinta Hegmane
“Inovācijas sistēmiskā terapijā”

18:10-18:30
Jautājumi, diskusija

Zinātniski praktiskā sesija “Paradigmas maiņa kardioloģijā”
Zinātniski praktiskā sesija “Ikdienišķais un neparastais bērnu ārstu praksē- pieredzes stāsti”
Zinātniski praktiskā sesija “Izdzēstās robežas - krīzes nedrīkst izniekot” vairāk..× aizvērt
Asoc. prof. Eva Strīķe, Dr. Iveta Golubovska
  1. Krīzes risinājumi ierobežotu resursu apstākļos (juridiskie apsvērumi Latvijas un ES likumdošanas kontekstā)
  2. Resursu ierobežojumu ietekme uz ārstēšanas rezultātiem ITN
  3. Dzīves kvalitāte pēc intensīvās terapijas un rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana (ētiskie un juridiskie aspekti), intensīvās terapijas nodaļas humanizēšana
  4. Grūtie lēmumi IT. Cilvēka cienīgs dzīves nobeigums (filozofiskās, reliģiskās un kultūras atšķirības nāves jēdzienā un definīcijās)
  5. Pacientu drošība anestezioloģijā un ķirurģijā
  6. Akūto sāpju terapijas prakse un kvalitāte Latvijā.

 

Zinātniski praktiskā sesija “Inovācijas pneimonoloģijā, alergoloģijā, torakālajā ķirurģijā”

23.09.2022

09:00-11:00
Plenārsēde LĀZAI 75 “Mūsu ceļš medicīnā - zināšanas, darbs, humānisms” Latvijas mediķu pieredze un sasniegumi ārvalstīs vairāk..× aizvērt

Profesors Uģis Gruntmanis (ASV), LĀZA Valdes priekšsēdētājs. Dartmutas universitāte, Geisela medicīnas skolas Osteoporozes un kaulu slimību klīnikas direktors
"LĀZA, organizācija, kas iedvesmo".

Zane Jaunmuktāne (Lielbritānija), MD, FRCPath, UCL QS Neiroloģijas institūts 
"Laimes zemi meklējot: atziņas un pārdomas"

Profesors Jānis Tupesis (ASV), Viskonsīnas universitāte, Neatliekamās palīdzības katedra. Viskonsīnas - Madisona universitātes Globālās veselības institūta asociēts direktors
"Dzīves jēga medicīnā...mans ceļš uz Ikigai: atrast līdzsvaru profesionālajā karjerā un personīgajā dzīvē"
11:00-11:30
Kafijas pauze
11:30-13:30
Plenārsēde “Medicīnas politizācija un medicīnas attīstības potenciāls ekonomiskās krīzes apstākļos”
13:30-14:30
Pusdienas
Praktiskā nodarbība Latvijas Austrumu vingrošanas asociācijas organizēta praktiskā nodarbība “Ciguna vingrinājumi dzīvības spēka veicināšanai un emocionālā līdzsvara saglabāšanai”
14:30-15:30
Diskusija “Ārstu izglītības pilnveidošanas iespējas Latvijā”
Diskusija “Dzemdību palīdzība šodienas Latvijā - uz pacienti centrēta aprūpe”
Diskusija “Vai viegli būt vecam? Izaicinājumi un iespējas cieņpilnai ārstu pēctecībai” vairāk..× aizvērt

Panelisti: Prof. Alvils Krams, asoc. prof. Daina Dreimane (ASV), Dr. Valdis Ģībietis, Dr. paed. prof. Zanda Rubene

Moderatore: Dr. Kamena Kaidaka

Sakarā ar dzīvildzes pagarināšanos pieaug arī produktīvā mūža gadi. 21. gadsimtā jēdzieni par jaunību un vecumu ir ļoti izmainījušies, ir dažādi iemesli, kāpēc ārsti turpina strādāt, kaut juridiski varētu doties pensijā. Ko mēs domājam par kolēģu gadiem, ko domājam par saviem? Vai ir iespējams uzturēt kvalifikāciju atbilstoši moderniem standartiem? Daudzās profesijās ir zināms vecuma limits, bet ārstiem tas netiek piemērots. Vai vajadzētu? Vai jaunie ārsti zina, ko zaudētu, ja nebūtu veco ārstu?

Diskusija “Katastrofas un psihiskā veselība” vairāk..× aizvērt

Diskusijas formāts: 10 min. kopsavilkums no  zinātniskās sēdes (prof. M. Taube) ar sekojošu diskusiju.

Diskusijas saturs:

COVID krīze, Karš Ukrainā rada jaunus izaicinājumus iedzīvotāju un veselības aprūpes darbinieku psihiskai veselībai, kā arī pieprasa no mediķiem jaunas iemaņas un prasmes. Vai dzīve krīzēs būs nākotnes ikdienā? Vai tam varam būt gatavi?

Moderators: prof. Māris Taube

 

Diskusijas dalībnieki: Dr. Karīna Beinerte (Lielbritānija), Elmārs Tērauds (Latvija), Liene Sīle (Latvija)

15:30-16:00
Kafijas pauze
16:00-18:30
Sekcijas sēde “Māsas profesijas simtgade: pacienta aprūpe un komandas darbs kā svarīgs priekšnoteikums veiksmīgam ārstniecības procesam” vairāk..× aizvērt
Vada: prof. Angelika Krūmiņa, Dita Raiska

16:00-16:30/Olga Fokina

"Māsu zināšanas un prasmju kompetences vēsturiskājā kontekstā"

16:30-17:00/Inese Budzila
"Fēniksa atdzimšana vai uguns uzturēšana pie dzīvības"

17:00-17:30/Dita Raiska
"Māsas profesija nākotnes perspektīvā Latvijā"

17:30-18:00/DIMVA
"Māsas loma zinātnē un pētniecībā"

18:00-18:30
Plenārsēdes diskusija
Zinātniski praktiskā sesija “Vēža skrīnings un agrīna diagnostika - izaicinājumi un risinājumi” vairāk..× aizvērt

Vada: prof. Mārcis Leja

16:00-16:30/Prof. Mārcis Leja
"Kā Latvija skrīninga jomā izskatās Eiropā"

16:30-17:00/Dr. Ilze Enģele
"Attīstība mamogrāfiju jomā"

17:00-17:30/Prof. Dace Rezeberga
"Dzemdes kakla vēža skrīnings Latvijā"

17:30-18:00/Dr. Andrejs Pčolkins
"Virzība uz vēža centra akreditāciju Latvijā – vai tas nozīmē ātrāku un labāku diagnostiku un ārstēšanu?"

18:00-18:30/Prof. Maija Radziņa
"Radioloģiskie izmeklējumi onkoloģisko slimību diagnostikā"
Zinātniski praktiskā sesija “Rehabilitācija - aktuālā veselības aizsardzības stratēģija. No akūtās rehabilitācijas līdz fiziskajām aktivitātēm”
Zinātniski praktiskā sesija “Integratīvas ārstniecības attīstība pasaulē un iespējas Latvijā”
Zinātniski praktiskā sesija “Inovācijas un ķirurģijas attīstības perspektīvas nākamajā desmitgadē” vairāk..× aizvērt

Sēdes atklāšana: asoc. prof. Artūrs Ozoliņš, asoc. prof. Zane Ābola, prof. Haralds Plaudis

16:05-16:30/Dr.Andrejs Pčolkins
"Metastātiska  vēža ķirurģiskās ārstēšanas iespējas"

16:35-17:00/Asoc. prof. Zane Ābola
"Minimāli invazīvās ķirurģijas iespējas jaundzimušo vecumā Latvijā"

17:05-17:30/Prof. Haralds Plaudis
"Attēla vadīta ķirurģija (Immage guided surgery) kā kvalitātes un drošības standarts mūsdienu ķirurģijā"

17:35-18:00/Asoc. prof. Artūrs Ozoliņš
"Izaicinājumi un perspektīvas ķirurģijas apmācībā"

 

 

Zinātniski praktiskā sesija “Lielie dati medicīnā” (pneimonoloģija, onkoloģija, ITN, kardioloģija..)

24.09.2022

10:00-11:30
Plenārsēde “Ieskatoties nākotnē: Latvijas medicīna nākamajā simtgadē” vairāk..× aizvērt

Vada: prof. Aivars Lejnieks, asoc. prof. Aleksejs Derovs

10:00-10:30/prof. Uga Dumpis
"Antimikrobiālā rezistence - incidence un cīņa ar to. Nākotnes perspektīvas"

10:30-11:00/Dr. Ainis Dzalbs
"Ģimenes medicīnas attīstības redzējums Latvijā: menedžera tips vai multidisciplinārs piegājiens?"

11:00-11:30
Diskusija

 

 

11:30-12:00
Kafijas pauze
12:00-14:00
Plenārsēde un kongresa noslēgums “Ieskatoties nākotnē: Latvijas medicīna nākamajā simtgadē” vairāk..× aizvērt
Vada: prof. Aivars Lejnieks, asoc. prof. Aleksejs Derovs

12:00-12:50/Prof. Juta Kroiča, asoc. prof. Aleksejs Derovs
"Autoimunitāte"

12:50-13:30/Prof. Jānis Kloviņš, prof. Edvīns Miklaševičšs
"Genoms, metagenoms. Potenciāla klīniskā pielietošana"

13:30-14:00/Prof. Pēteris Stradiņš
"Transplantācija t. sk. ksenotransplantācija"


 

© Latvijas Ārstu biedrība »