LATVIJĀ RAŽOTIE SIERI KĀ NOZĪMĪGS KALCIJA AVOTS IKDIENĀ DAŽĀDOS MENOPAUZES PERIODOS OSTEOPOROZES PROFILAKSEI UN TERAPIJAI

Autors: dr. INGVARS RASA
Līdzautors: dr. ANNA BABŅEJEVA
Īss kopsavilkums
Eiropas (2021) un ASV (2020-2022) osteoporozes, kā arī menopauzes vadlīnijas rekomendē uzņemt kalciju ar uztura produktiem 1200 mg/dienā.
Ievads
Pētījuma mērķis bija noteikt kalcija daudzumu Latvijā ražotajos dažādu grupu un veidu sieros laika posmā no 01.11.2021 līdz 01.02.2022 un izvērtēt to iespējamo pielietošanu osteoporozes profilaksē un terapijā.
Apraksts
Pētījums sadalīts 6 etapos:1.etaps–ražotāju apzināšana saskaņā ar speciāli izstrādātu aptaujas anketu. 2.–ražotāju atlase. 3.–ražotāju izvēle. 4.–siera grupēšana atbilstoši ražotājiem. 5.–rezultātu analīze. 6.–pētījuma datu publikācija. Apzināti Latvijas siera ražotāji: 84 (100%). Aptaujas anketas atbildes iegūtas: 49 ražotāji (58%). Kalcijs standartizētos siera paraugos tika noteikts 2 lab. (BIOR; Hamilton Baltic), izmantojot induktīvi saistītās plazmas masspektrometrijas metodi. Pētījumam atlasītos sierus sadalīja 3 gr. atkarībā no ūdens daudzuma: mīkstie, puscietie, cietie sieri. Pieejami dati:29 ražotāji;35 sieru veidi. Kalcija saturs mīksto sieru gr. vid.: 335,67mg/100g. Puscieto sieru gr.: vid.:615,33mg/100g. Cieto sieru gr.: vid.:866,50mg/100g. Kalcija saturs 2 īpašās sieru gr.:kazas sieru gr. (atbilst mīksto sieru gr.): vid.:100,45mg/100g; Jāņu siera gr.(atbilst puscieto sieru gr.):vid.:273,75mg/100g. Kalcija daudzums vid. analizētajos Latvijas sieros:529,76mg/100g. Pastāv atšķirības kalcija daudzumā dažādos siera gr. statistiski nozīmīgas (p<0,001). Atšķirības kalcija daudzumā starp kazas un cietajiem sieriem (p<0,020); starp mīkstajiem un cietajiem sieriem (p<0,028); starp Jāņu un cietajiem sieriem (p<0,040). Kalcijs 1 siera gr. ietvaros nav statistiski nozīmīgs.
Diskusija
Siera produkti lielā daudzveidībā Latvijā ir plaši pieejami ģeogrāfiski visā Latvijas teritorijā. Dažādie siera veidi apmierina pacientus ar dažādu gaumi, ēšanas tradīcijām. No visiem piena produktiem siers kļuvis par biežāko patērējamo piena produktu pēdējo 20 g. laikā. Siers ir būtisks kalcija avots ikdienā pacientiem ar osteopēniju un osteoporozi, it sevišķi sievietēm dažādos menopauzes periodos, tāpēc izmantojams profilaksei osteopēnijas gadījumos un osteoporozes terapijā, kā arī kritienu profilaksei; pacientiem ar kaulu lūzumiem. Pirmo reizi iegūtie reālie dati par kalcija saturu siera veidos dažādiem ražotājiem Latvijā; Pētījuma dati izmantojami arī citu slimību profilaksē un ārstēšanā, pacientu apmācībā, kā arī sabiedrības informēšanā par veselīga dzīves veida paradumiem.
Vēres
Osteoporozes klīniskās vadlīnijas, I.Rasa red., LOKMSA, Rīga 2012