Augsta riska cilvēka papilomas vīrusa prevalence Latvijas sieviešu populācijā

Autori: Dr.med. Natālija Bērza, Dr.med. Jana Žodžika
Līdzautori: dr. Ilva Pole, Alise Čurkste, dr. Irina Lukajanova, Dr.med. Anda Ķīvīte-Urtāne
Ievads
Augsta riska cilvēka papilomas vīrusu (AR CPV) atrod 99% dzemdes kakla vēža gadījumos. CPV infekcija ir saistīta arī ar daudzām citām slimībām - dzimumorgānu, mutes dobuma un rīkles kārpām, pirmsvēža un ļaundabīgām slimībām. Līdz šim CPV prevalence Latvijas vispārējā populācijā nav pētīta. Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda ir AR CPV prevalence Latvijas populācijā maksts pacienšu pašpaņemtajos paraugos.
Apraksts
Aprakstošā šķērsgriezuma pētījumā tika iekļautas sievietes, kuras apmeklēja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Ambulatorās daļas kolposkopijas speciālistus dzemdes kakla pirmsvēža un ļaundabīgu izmaiņu dēļ (kolposkopijas populācija) un sievietes no desmit ģimenes ārstu praksēm visā Latvijas teritorijā, kas tika izvēlētas pēc ērtuma principa, bet tā, lai katru no pieciem Latvijas reģioniem pārstāvētu vismaz divi ārsti (primārās aprūpes sieviešu populācija). Pētījuma lauka darbs noritēja no 2021.gada februāra līdz 2022. gada februārim. Respondentēm tika lūgts paņemt pašām paraugu no maksts AR CPV testēšanai, izmantojot rakstisku instrukciju. Paraugi tālāk tika analizēti RAKUS Infektoloģijas centra laboratorijā ar Cobas 4800 System (Roche), lai noteiktu AR CPV klātbūtni paraugos. Pētījumu apstiprinājusi Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komiteja. Pētījums finansēts EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gadam projekta Nr. EMP416 ietvaros.
Rezultāti
Kopumā pētījumā tika iesaistītas 1313 sievietes. No tām 1274 paraugi atbilda testēšanas prasībām un tika analizēti. Kolposkopijas populācijā AR CPV bija pozitīvi 67% respondenšu, savukārt primārās aprūpes populācijā - 11%. Kolposkopijas populācijā 16.tipa prevalence bija 34%, 18.tipa prevalence - 4%, 42% prevalēja citi augsta riska tipi. Savukārt primārās aprūpes sieviešu populācijā 16. CPV tipa prevalence bija 4%, 18.tipa - 1% un citu augsta riska tipu izplatība - 8%. Analizējot CPV prevalenci dažādās vecuma grupās, visaugstākā tā bija respondentēm līdz 29 gadu vecumam: 50%, 30 -39 gadu grupā 43%, savukārt zemākā - vecuma grupā no 50-59 gadiem 15% un 60-69 gadiem 17%.
Diskusija
Katra desmitā sieviete primārās aprūpes populācijā Latvijā ir inficēta ar augsta riska CPV. Augsta riska CPV izplatība sievietēm ar dzemdes kakla pirmsvēža izmaiņām ir augstāka. Visbiežāk augsta riska CPV atrod vecuma grupā līdz 30 gadiem.