Cilvēka papilomas vīrusa maksts pašpaņemtā testa pieņemamība Latvijas sieviešu populācijā

Autori: dr. Natālija Bērza, Dr.med. Jana Žodžika, Dr.med. Anda Ķīvīte-Urtāne
Līdzautori: dr. Ilva Pole, Alise Čurkste, dr. Irina Lukojanova
Ievads
Dzemdes kakla vēža profilakses stūrakmens ir dalība organizētā dzemdes kakla vēža skrīninga programmā. Latvijā ir zema atsaucība dzemdes kakla vēža skrīningam un salīdzinoši augsta saslimstība ar dzemdes kakla vēzi. Cilvēka papilomas vīrusa (CPV) parauga pašpaņemšana no maksts ir alternatīva stratēģija, lai uzlabotu sieviešu iesaisti dzemdes kakla vēža skrīninga programmā. Pētījuma mērķis ir novērtēt CPV pašpaņemto testu no maksts pieņemamību Latvijas sieviešu populācijā.
Apraksts
Materiāli un metodes: Salīdzinošā šķērsgriezumā pētījumā tika iesaistītas sievietes, kuras apmeklēja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ambulatorās daļas kolposkopijas speciālistus zināmu dzemdes kakla pirmsvēža un ļaundabīgu izmaiņu dēļ (pētījuma grupa) un sievietes no desmit ģimenes ārstu praksēm visā Latvijas teritorijā (primārās aprūpes grupa). Pētījuma lauka darbs noritēja no 2021.gada februāra līdz 2022.gada februārim. Pētījuma respondentēm tika lūgts paņemt pašām paraugu no maksts bez uzraudzības CPV testēšanai, izmantojot rakstisku instrukciju, un tika lūgts aizpildīt anketu par procedūras gaitu un pieņemamību. Pētījums finansēts EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gadam projekta Nr. EMP416 ietvaros.
Rezultāti : Pētījumā piedalījās 1313 sievietes, no kurām 1246 (94,9%) respondentes novērtēja pašpaņemtā testa veikšanas procedūru. 55% (n=359) dalībnieču primārās aprūpes un 39% (n=177) pētījuma grupā uzskatīja, ka CPV tests ar pašpaņemtu paraugu no maksts ir pieņemams un līdzvērtīgs klīnicista veiktajam testam, kas ir statistiski ticama atšķirība (p<0,001). Lielākoties respondentes vērtēja savu pieredzi, veicot testu, kā pozitīvu vai neitrālu. Tikai neliela daļa sieviešu - 14% (n=78) primārās aprūpes un 16% (n=64) pētījuma grupā - atzīmēja izteiktu diskomfortu pašpaņemtā testa veikšanas laikā (p=0,2) un 1% (n=8) primārās aprūpes grupā un 9% (n=33) pētījuma grupā atzīmēja spēcīgu apkaunojumu testa veikšanas laikā, (p<0,001).
Diskusija
CPV parauga pašpaņemšana bija pieņemama daudzām dalībniecēm. Sievietes varēja veikt testu bez medicīniskā personāla palīdzības, izmantojot rakstiskus norādījumus, taču primārās aprūpes grupā parauga pašpaņemšanas pieņemamība bija izteiktāka. Galvenie argumenti pret paraugu pašpaņemšanu bija kauns par šo procedūru, kas vairāk bija izteikts tieši pētījumu grupas pacientēm. Plānojot ieviest augsta riska CPV paštestu klīniskajā praksē Latvijā, būtiska loma ir profesionāļu un sabiedrības informēšanai.