Par kongresu Organizatori Jaunumi Reģistrācija Kongresa foto un video arhīvs
 « uz sākumu

Sākums
Programma
Atklāšana
LĀB KONFERENCE
SVA konference
Par kongresu
Organizatori
Atbalstītāji
Reģistrācija
Kredītpunkti
Tēžu reģistrācija
Kultūras programma
Līgo svētki
Preses akreditācija

 

 FILMA
 2. Latvijas māsu un vecmāšu kongress

 

Tēžu reģistrācija

Jums tiek piedāvāta iespēja reģistrēt tēzes, mūsu mājaslapā aizpildot tēžu reģistrācijas veidlapas un pēc tam nosūtot tās pa e-pastu, pa pastu vai kā citādi nogādājot tās Ārstu kongresa fondā, Latvijas Ārstu Biedrības ēkā Rīgā, Skolas ielā 3.

Tēzēs jāatspoguļo darba mērķis, metodes, izmantotie materiāli, rezultāti, secinājumi. Tēžu apjoms nedrīkst pārsniegt 1500 rakstu zīmes, arī CV pieļaujamais apjoms ir 1500 rakstu zīmes. Ja tēzēs tiek lietoti saīsinājumi,  pievienojami arī to atšifrējumi.
Tēzes jāiesniedz latviešu valodā. Iepriekš saskaņojot ar rīcības komiteju, tēzes var iesniegt arī angļu valodā.
Tēžu teksts netiks labots vai un/vai pārrakstīts, tulkots. Tēžu autors pats uzņemas visu atbildību par teksta saturu un kļūdām.
Ieteicamie šrifti un fonti tekstam: Arial 11 pt vai Verdana 11 pt; virsrakstam: Arial (Bold) 13 pt vai Verdana (Bold) 13 pt.  

Tēzes kopā ar aizpildītām veidlapām var nosūtīt elektroniski kā e-pasta pielikumu uz adresi arstukongress@arstukongress.lv

vai

pa pastu vai kā citādi nogādāt tās Ārstu kongresa fondā, Latvijas Ārstu Biedrībā, Rīgā, Skolas ielā 3. Tad gan ir nepieciešamas tēžu oriģināla 2 kopijas kopā ar aizpildītām veidlapām, kā arī 1 elektroniskā versija CD. 

Ievērojiet, ka tēzes tiks apstiprinātas tikai pēc dalības maksas saņemšanas!

Nosūtot mums savas tēzes, Jūs apņematies ievērot visus tēžu reģistrācijas augstākminētos noteikumus!

Lai Jums veicas!

Tēžu reģistrācijas veidlapas varat aizpildīt šeit!


Prasības stenda referātiem:
 Maksimālais lielums: A0 (vertikāli - 118,90 x 84,10 cm).
Jānorāda autora/autoru vārds, uzvārds un autora/autoru darba vieta.
Iesakām stenda referātam izmantot tādu šriftu un burtu lielumu, lai teksts ir salasāms 1-1,5 m attālumā, virsraksts - pat 10 m attālumā (piemēram, Times New Roman, Arial, burtu izmērs 18-24 p., virsrakstam - vismaz 72 p.). Stenda noformēšanai ieteicams izmantot pasteļtoņus.Partneri
 
                                   Copyright © 2008; Created by MB Studija