Par kongresu Organizatori Kongresa fotogalerija Tēzes Stenda referāti
Sākums
Programma
Atklāšana
Par kongresu
Organizatori
Reģistrācija
Tālākizglītības punkti
Kultūras programma
Preses akreditācija

 

 FILMAS

 


Rīgas Stradiņu universitāte aicina


Arhīvs:
 • 2009. gada kongress
 • 2005. gada kongress
 • Apstiprinātās tēzes


  PSIHISKĀ VESELĪBA INDIVĪDA UN SABIEDRĪBAS ASPEKTĀ
  Medicīnas doktore Gunta Ancāne
  TICĪBA MAĢISKAJAM, PARANORMĀLAJAM UN KRITISKĀ DOMĀŠANA - STUDENTU PASAULES UZSKATA DIVAS ATŠĶIRĪGĀS REALITĀTES
  nav Artūrs Utināns
  AKTUĀLIE MEDICĪNAS ĒTIKAS JAUTĀJUMI
  Medicīnas doktore Gunta Ancāne
  Pacientu ar somatoformajiem traucējumiem ārstēšanas iespējas.
  Dr. Dace Jubase
  POSTTRAUMATISKĀ STRESA SINDROMA PROFILAKSES IESPĒJAS RISKA GRUPĀS
  Dr. med. Vladimirs V. Voicehovskis
  PSIHOEMOCIONĀLIE ŠĶĒRŠĻI PACIENŠU SEKSUĀLĀS VESELĪBAS NOVĒRTĒŠANĀ GINEKOLOĢIJAS KLĪNIKĀ
  Dr. Ieva Briedīte
  Vai iespējams pierādīt homeopātisko medikamentu iedarbību?
  MSc Ilze Aizsilniece
  OPERĒTO PACIENTU AR DZEMDES MIOMU RAKSTUROJUMS UN DZĪVES KVALITĀTES ASPEKTI.
  M.D. Lāsma Līdaka
  ĀRPKUSĶERMEŅA APAUGĻOŠANAS TEHNOLOĢIJU LOMA ĢENĒTISKO SLIMĪBU ĀRSTĒŠANĀ.
  Dr.Med. Ilona Joņina
  GINEKOLOĢISKĀS LAPAROSKOPIJAS VĒSTURE UN IESPĒJAS MŪSDIENĀS
  stud. med. Mārtiņš Levenšteins
  PREIMPLANTĀCIJAS ĢENĒTISKĀ DIAGNOSTIKA (PĢD) HROMOSOMU STRUKTURĀLO PĀRKĀRTOJUMU NĒSĀTAJIEM, HROMOSOMU SEGREGĀCIJAS UN STARPHROMOSOMU EFEKTA ANALĪZE. MULTICENTRĀLS PĒTĪJUMS.
  - Svetlana Burceva
  DIENNAKTS SIRDSDARBĪBAS FREKVENCES IZMAIŅU ANALĪZES PIELIETOŠANA PASTĀVĪGĀS MIRDZARITMIJAS PACIENTU MIRSTĪBAS RISKA NOVĒRTĒŠANĀ.
  MD Irēna Kurcalte
  GAITAS PARAMETRU IZMAIŅAS PACIENTIEM AR KOKSARTROZI PĒC ENDOPROTEZĒŠANAS OPERĀCIJAS
  dr.med. Zane Pavāre
  PROGRAMMATŪRAS ERGONOMIKAS NOZĪME DATORLIETOTĀJU DARBA PRODUKTIVITĀTES UN KVALITĀTES UZLABOŠANĀ
  Mg.env. sc. Sabīne Grīnberga
  FENOLA NOTEIKŠANAS IESPĒJAS DARBA VIDES GAISĀ AR GĀZU HROMATOGRĀFIJAS METODI (Posteris)
  Dr. med. Inese Mārtiņsone
  Vienkāršotas reimātisko slimību klasifikācijas audiovizuālas prezentācijas efektivitāte iekšķīgo slimību apmācībā.
  Dr. Juris Lazovskis
  Alopurinola urīnskābi pazeminošā efektivitāte un drošums pacientiem ar dažādu nieru funkciju.
  Dr. Juris Lazovskis
  ĢIMENES ĀRSTS PASULES VALSTU PRIMĀRAJĀ VESELĪBAS APRŪPES SISTĒMĀ. ATSKATS UZ 20. PASAULES ĢIMENES ĀRSTU ORGANIZĀCIJAS WONCA KONFERENCI PRĀGĀ.
  - Līga Kozlovska
  Ģimenes medicīna Latvijā: veselības politikas radītās kļūdas primārās aprūpes stūrakmeņa ieviešanā Latvijā, tā sekas un iespējas uzlabot esošo situāciju
  MSc Ilze Aizsilniece
  Onihomikozes morfoloģiskās diagnostikas metodes (Posteris)
  dr. Olga Zaikovska
  CNS ANTIOKSIDATĪVĀS REAKTIVITĀTES UN SMADZEŅU ĀRPUSŠŪNAS MATRICES PĀRBŪVES KAPACITĀTES IZVĒRTĒJUMS ENCEFALOPĀTIJAS GADĪJUMĀ (Posteris)
  maģistra grāds, RSU doktorants/zin.grāda pret. Sandra Skuja
  PARVOVĪRUSA B19 IESPĒJAMĀ LOMA REIMATOĪDĀ ARTRĪTA ATTĪSTĪBĀ (Posteris)
  - Anda Kadiša
  VĪRIEŠU IEGURŅA DOBUMA TIPI DIVĀS VECUMGRUPĀS (Posteris)
  nav Oksana Kolesova
  LATVIJĀ ĶIRURĢISKI ĀRSTĒTO ENDOMETRIOZES SLIMNIEČU RAKSTUROJUMS
  Ārsts Natālija Fomina
  VIDES UN ARODA MEDICĪNA – NOTEICOŠAIS PREVENTĪVAIS MĀCĪBU PRIEKŠMETS NĀKAMAJIEM ĀRSTIEM UN VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM (Posteris)
  Dr.chem. Jānis Dundurs
  NARKOLOĢIJĀ IZMANTOJAMĀS PSIHOSOCIĀLĀS INTERVENCES
  nav Venita Dāve
  BĒRNU AUGŠANA UN ATTĪSTĪBA NO DZIMŠANAS LĪDZ SEŠU GADU VECUMAM. (Posteris)
  DR.MED. ANITA OGINSKA
  HRONISKAS NESTEROĪDO PRETIEKAISUMA LĪDZEKĻU LIETOŠANAS MODEĻA IZSTRĀDE (Posteris)
  Mg.biol. Guntra Krūmiņa
  VISA ĶERMEŅA PLETIZMOGRĀFIJA KOPĒJĀ ĶERMEŅA TILPUMA NOTEIKŠANAI, LAI VEIKTU PRECĪZĀKU ĶĪMIJTERAPIJAS DOZĒŠANU ONKOLOĢISKIEM PACIENTIEM. (Posteris)
  ārsts Aija Geriņa-Bērziņa
  AUGU EKSTRAKTU IETEKME UZ STREPTOCOCCUS MUTANS UN CANDIDA ALBICANS IN VITRO (Posteris)
  Mg.biol. Guntra Krūmiņa
  AUGU SULU UN EKSTRAKTU CITOPROTEKTĪVĀS AKTIVITĀTES NOVĒRTĒŠANA (Posteris)
  Mg.biol. Guntra Krūmiņa
  PĒC MOLEKULĀRMASAS FRAKCIONĒTAS SARKANO BIEŠU SULAS IETEKME UZ ŽURKU FIZISKO IZTURĪBU UN SPĒKU (Posteris)
  Mg.biol. Guntra Krūmiņa
  Osteorefleksoterapijas metodes pielietojums ceļa locītavu osteoartrītu ārstēšanā
  Dr Marģers Funka
  ĶERMEŅA MASAS INDEKSS RĪGAS PANSIONĀTU SENIORIEM (Posteris)
  dr. Aija Balode
  NARKOLOĢISKĀ PALĪDZĪBA LATVIJĀ
  Dr.med. Velga Sudraba
  AUDU REAKTOGENITĀTES ANALĪZE TRUŠU APAKŠŽOKĻA KAULĀ PĒC ’’TĪRA’’ UN JAUKTA HIDROKSIAPATĪTA UN Α-TRIKALCIJA FOSFĀTA IMPLANTĀCIJAS (Posteris)
  - Jolanta Vamze
  PUSAUDŽU VECUMA MEITEŅU PAŠNOVĒRTĒJUMS LATVIJĀ UN PASAULĒ (Posteris)
  Dr.med. Ilva Duļevska
  VEĢETATĪVĀS NERVU SISTĒMAS DISFUNKCIJAS SAISTĪBA AR CITIEM PSIHISKIEM TRAUCĒJUMIEM.
  ārste Inta Zīle
  Ar atkarībām saistītie personības psihodinamiskie faktori. (Posteris)
  ārste Inta Zīle
  Somatoformu traucējumu novērtējums skolas vecuma bērniem Rīgā
  ārsts Andis Užāns
  NEVĒLAMA GRŪTNIECĪBA UN KONTRACEPCIJAS PRAKSE LATVIJĀ.
  ārsts - rezidents Arta Spridzāne
  Latvijas pirmsskolas vecuma bērnu augšanas īpatnības.
  Dr.med. Silvija Umbraško
  ZĪDAIŅU MIRSTĪBAS SAISTĪBA AR DAŽĀDIEM MAKRO UN SOCIOEKONOMISKIEM FAKTORIEM LATVIJĀ PIRMSKRĪZES UN EKONOMISKĀS KRĪZES PERIODĀ, 1996-2010
  Dr.Med. Inguna Ebela
  MEDICĪNAS EKSPERTA IESAISTĪŠANA UN NORAIDĪJUMS TIESAS PROCESĀ
  dr.med. Ojārs Teteris
  RISKA FAKTORU SALĪDZINĀJUMS ĶIRURĢISKĀS KLĪNIKAS PACIENTIEM AR METICILĪNA REZISTENTU STAPHYLOCOCCUS AUREUS UN PAPLAŠINĀTA SPEKTRA BETA LAKTAMĀZI PRODUCĒJOŠĀM GRAMNEGATĪVĀM NŪJIŅĀM (Posteris)
  nav Una Caune
  ĶIRURĢISKĀ KLĪNIKĀ IZDALĪTU PAPLAŠINĀTA SPEKTRA BETA-LAKTAMĀZI PRODUCĒJOŠU KLEBSIELLA PNEUMONIAE ANTIBAKTERIĀLĀ JUTĪBA (Posteris)
  nav Una Caune
  BIROJA DARBA VIDES IEKŠTELPU GAISA KVALITĀTES RĀDĪTĀJI
  Msc. ves.zin. Svetlana Lakiša
  P53 PROTEĪNA EKSPRESIJA PRIMĀRAS NEFROBLASTOMAS UN ATKĀRTOTA PROCESA GADĪJUMĀ (Posteris)
  - Ivanda Franckeviča
  BIROJA TELPU GAISA KVALITĀTES RĀDĪTĀJI UN DARBA VIDES RISKA NOVĒRTĒJUMS
  Dr med Žanna Martinsone
  VĒŽA ŠŪNU ATJAUNOŠANĀS MORFOLOĢISKIE UN MOLEKULĀRIE ASPEKTI (Posteris)
  Dr. biol Tālivaldis Freivalds
  JAUNA IESPĒJA PRENATĀLI PROGNOZĒT AR X-HROMOSOMU SAISTĪTO MONOGĒNO SLIMĪBU PĀRMANTOJAMĪBU (Posteris)
  dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā Sandra Rožāne
  ARODA MEDICĪNAS AKTUĀLĀS PROBLĒMAS LATVIJĀ PĒDĒJOS 20 GADOS
  Prof., Dr.habil.med. Maija Eglīte
  Siekalu kortizola noteikšana ar augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfiju (AEŠH) (Posteris)
  Mg.sc.chem. Laura Vizbule
  PATERNITĀTES NOTEIKŠANA – NO SEROLOĢIJAS LĪDZ ĢENĒTIKAI (Posteris)
  dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā Sandra Rožāne
  Ar darbu saistīto mioskeletālo slimību profilakses nepieciešamība Latvijā
  MD Jeļena Reste
  PODOMETRIJA -BALSTA UN KUSTĪBAS SISTĒMAS NESPECIFISKO PROBLĒMU AGRĪNAS DIAGNOSTIKAS UN IEJAUKŠANĀS PAMATS.
  Dr. med Marija Avota
  ERGONOMIKAS NOZĪME MUSKUĻU SKELETA, SAISTAUDU SISTĒMAS SLIMĪBU PROFILAKSĒ
  Dr.med. Ženija Roja
  KRONA SLIMĪBA LATVIJĀ KOLOREKTĀLĀ ĶIRURGA SKATĪJUMĀ (Posteris)
  Nav Nora Kārkliņa
  INTRAUTERĪNĀS ATTĪSTĪBAS AIZTURES JAUNDZIMUŠO PROBLĒMU ANALĪZE (Posteris)
  Dr.Med Daiga Kviļūna
  ĀDAS AUDZĒJU ATTĪSTĪBAS PROFILAKSE (Posteris)
  Dr. med. Andra Dērveniece
  ALERĢISKU SLIMĪBU BIEŽUMS UN RISKA FAKTORI BĒRNIEM LATVIJĀ (Posteris)
  Dr.med. ILVA DAUGULE
  LETĀLO PERITONĪTA GADĪJUMU KLĪNISKI- MORFOLOĢISKS PĒTĪJUMS. (Posteris)
  Dr.med Regīna Kleina
  CagA asociācija ar kuņģa vēža attīstības risku (Posteris)
  Liene Vanaga
  ULTRASONOGRĀFISKĀ GŪŽAS LOCĪTAVAS IZMEKLĒŠANA ĢIMENES ĀRSTA UN PEDIATRA PRAKSĒ (Posteris)
  nav Margarita Krauča
  DARBA SPĒJU INDEKSA IZVĒRTĒJUMS BIROJA DARBOS NODARBINĀTIEM (Posteris)
  Dr.med. Dagmāra Sprūdža
  Prospektīvs pētījums par asins serumā D vitamīna metabolītiem, uzņemto D vitamīnas daudzumu un priekšdziedzera veža atiistības risku Latvijas vīriešiem.
  Maģistrs Anastasija Šitova
  Vai iespējams pierādīt homeopātisko medikamentu iedarbību?
  MSc Ilze Aizsilniece
  NEIROPEPTĪDU SADALĪJUMS PSORIĀZES PACIENTA ĀDĀ (Posteris)
  Dr. Elga Sidhoma
  Biomarķieru nozīme gastroezofageāla atviļna slimības diagnostikā (Posteris)
  Ārsts Georgijs Moisejevs
  Bronhu gļotādas morfoloģisko pārmaiņu kerelācija ar klīniskajiem datiem vieglas un vidēji smagas bronhiālās astmas pacientiem. (Posteris)
  DrMed Aurika Babjoniševa
  Ārstēšanas plāna ievērošana pacientiem ar šizofrēniju
  dr.med. Ļubova Renemane
  PERINATĀLĀS APRŪPES RĀDĪTĀJU ANALĪZE III LĪMEŅA PERINATĀLĀS APRŪPES CENTROS LATVIJĀ UN SPĀNIJĀ
  M.D. Zane Pauniņa
  APAKŠĒJO EKSTREMITĀŠU AMPUTĀCIJAS PACIENTIEM AR KĀJU ARTĒRIJU SASLIMŠANĀM. RAKUS ĶIRURĢISKĀS INFEKCIJAS KLĪNIKAS PIEREDZE.
  - Juris Nikolajenko
  DEPRESIJAS UN TRAUKSMES SIMPTOMU MAZINĀŠANA AR MĀKSLAS TERAPIJU-GRŪTNIECĒM AR DRAUDOŠU ABORTU.
  Dr. Dita Baumane-Auza
  Ķermeņa masas indeksa atšķirības zēniem un meitenēm (Posteris)
  Ārsts Sarmīte Kupča
  DISLIPIDĒMIJAS ANALĪZE UN ĀRSTĒŠANA ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒ.
  rezidents Mareks Liepiņš
  HOMEOPĀTIJA LATVIJĀ
  ārsts homeopāts Inguna Vecvagare
  PIRMREIZĒJĀ INVALIDITĀTE BĒRNIEM LATVIJĀ
  Maģistrs Dagmāra Pandere
  CILMES ŠŪNU MARĶIERU CD34 UN NESTĪNA IZVĒRTĒJUMS BĒRNIEM AR ABPUSĒJĀM LŪPAS UN AUKSLĒJU ŠĶELTNĒM (Posteris)
  Ārsts Liene Smane
  FIZIKĀLĀS MEDICĪNAS PROCEDŪRU EFEKTĪVS PIELIETOJUMS LIMFĀTISKĀS TŪSKAS MAZINĀŠANAI ONKOLOĢISKIEM PACIENTIEM
  Ārste Dzintra Vāvere
  ANALĪTISKĀ DOMĀŠANA UN SISTEMĀTISKĀ METODE MŪSDIENU HOMEOPĀTIJĀ
  Dr.med. Guna Blumberga
  ARODSLIMNIEKU INVALIDITĀTE 2008.-2012.GADĀ
  Maģistrs Dagmāra Pandere
  INVALIDITĀTE PERSONĀM AR ĻAUNDABĪGIEM AUDZĒJIEM 2008.-2012.GADĀ
  Maģistrs Dagmāra Pandere
  INTERLEIKĪNU, DEFENSĪNU UN PGP 9.5 EKSPRESIJA IEDZIMTU GREMOŠANAS TRAKTA SAAUGUMU SKARTAJOS AUDOS (Posteris)
  Dr. med. Benita Krivicka
  Patohistoloģiskā atrade operācijas materiāla mezglaino strumu gadījumos (Posteris)
  ārsts-patologs Silvija Roga
  LATVIJAS MAZPILSĒTU UN LAUKU SIEVIEŠU ANTROPOMETRISKAIS PORTRETS
  Dr. med. Dzintra Kažoka
  INDIVIDUĀLO ANTROPOMETRISKO RĀDĪTĀJU VĒRTĒJUMS MILITĀRPERSONĀM AR MUSKUĻU UN SKELETA SASLIMŠANĀM . (Posteris)
  Dr.Med. Liāna Pļaviņa
  Patohistoloģiskā atrade operācijas materiāla mezglaino strumu gadījumos (Posteris)
  ārsts-patologs Silvija Roga
  ANTIBIOTIKU PREVALENCES PĒTĪJUMI BĒRNIEM LATVIJAS STACIONĀROS 2011.-2012. (Posteris)
  nav Inese Sviestiņa
  INTEGRĒTA ĀRSTĒŠANA VĪRIEŠIEM AR EREKTĪLU DISFUNKCIJU PĒC PROSTATEKTOMIJAS (Posteris)
  Dr.med Ināra Roja
  ERGONOMISKĀS DARBA SLODZES IETEKME UZ NODARBINĀTIEM SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ UN SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM (Posteris)
  Dr.med. Ženija Roja
  AUDU REAKCIJAS AP DAŽĀDIEM BIOMATERIĀLIEM PĒC DAŽĀDA IMPLANTĀCIJAS LAIKA UN PĒC BIOMATERIĀLU/CILMES ŠŪNU IMPLANTĀCIJAS
  Dr habil med Māra Pilmane

  Zelta sponsori
   
  MŪS ATBALSTA
   
  Copyright © 2013; Created by GlobalPRO  »